Het komt nu wel dichtbij…

Dat is wat veel mensen tegen ons zeggen de laatste tijd. En inderdaad, het begint nu ook wel zo te voelen. De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van fondsenwerving en visumaanvraag. In de komende periode zullen we ons steeds meer gaan bezig houden met praktische zaken rondom de verhuizing wat het gevoel van “het komt nu wel echt dichtbij” alleen nog maar zal gaan versterken.

We realiseren ons dat het de laatste tijd erg stil is geweest op deze site. Dit terwijl er wel veel gebeurd is zoals je hieronder kunt lezen. Over het algemeen geven we regelmatig korte updates op onze Facebook pagina. Mocht je niets van ons willen missen, “like” ons en ontvang het laatste nieuws direct op je tijdlijn. Daarnaast zullen we gaan proberen om ook op deze pagina wat regelmatiger updates te plaatsen.

Fondsenwerving

Op 22 april plaatsten wij een berichtje op Facebook met een verzoek om ons financieel te ondersteunen. Eenzelfde bericht plaatsten wij diezelfde week in het kerkblad van onze kerk. Wat zijn wij overrompeld door de stroom aan reacties en donaties die dat teweeg bracht! Een ruime week later mochten we al bekend maken de 90% bereikt te
hebben. Dit is vanuit OM de drempel om met een gezin te mogen gaan. We hadden nooit verwacht dit al zo snel in het proces te bereiken, maar wat geeft het ons veel rust in de verdere voorbereiding wetende dat we definitief weg kunnen.

Presentatie momenten

Op 29 maart hebben we een korte presentatie mogen houden tijdens de paasviering van de DaCosta school. Leuk om te doen, zeker ook voor Maji en Faya! Daarnaast mochten we ook collectedoel van de avond zijn wat ook nog eens ruim 300 euro opbracht!

Op 24 april hadden we een presentatie avond georganiseerd, met medewerking van Corné Burger, spreker bij OM. Als thema van deze avond hadden we gekozen voor “Jouw taak in God’s grote opdracht”.

We zijn al op erg veel plekken uitgenodigd om ons verhaal te mogen vertellen. Dit is waarschijnlijk de reden dat de opkomst op deze avond wat tegen viel. Desalniettemin hebben we een mooie en informatie avond beleefd met de aanwezigen.

Autowasdag (2.0)

Op 24 maart organiseerden we onze eerste autowasdag. We wisten niet goed wat dit zou brengen, maar deze dag overtrof al onze verwachtingen! Vanaf 9.30 tot aan 13.30 zijn we non-stop bezig geweest met een  stroom van auto’s die niet leek op te houden wat resulteerde in een opbrengst van 825 euro! Zeker voor herhaling vatbaar dus!

Dit hebben we dan dus ook meteen maar gedaan en Autowassen 2.0 georganiseerd op 12 mei. Het leek ons niet realistisch dat we het resultaat van de eerste dag zouden halen, maar niets bleek minder waar: Opbrengst 930 euro! Deze keer dankzij de hulp van diverse kerkenraads- en gemeente leden. Naast de fantastische opbrengst van deze dagen was het ook zeer bijzonder om de saamhorigheid en wederom  de betrokkenheid bij de mensen om ons heen te ervaren!

Tickets, Visum en scholing

De visumaanvraag is voor ons lange tijd erg spannend geweest. Half April hadden we dit verstuurd en na ruim een maand was deze nog steeds niet aangekomen.

De kans was groot dat het pakket ergens op een grote hoop terecht was gekomen en daardoor mogelijk veel vertraging op zou lopen. Daarom in overleg met OM Zambia besloten om alle documenten opnieuw te verzamelen. Een dag nadat we de eerste aktes en verklaringen e.d. opnieuw hadden opgevraagd kwam er uiteindelijk toch goed nieuws uit Zambia: De documenten waren alsnog goed aangekomen! Dit is erg goed nieuws, want opnieuw alles verzamelen kost veel geld en levert extra vertraging op. OM Zambia kan de documenten nu verder verwerken en de officiële aanvraag doen bij de autoriteiten.

Verder is er goed nieuws te melden over onze tickets, deze zijn geboekt! We zullen vliegen op 7 augustus om 22.20, vanaf Brussel met Rwandair. Na een tussenstop in Kigali (Rwanda) zullen we op 8 augustus, om 11.45 aankomen in Lusaka, Zambia.

Ook goed nieuws is er te melden over de scholing van Maji en Faya. De eerste periode in Zambia  zal er een Nederlandse juf in Zambia zijn die beide dames les kan geven terwijl wij onder andere de MDT-training zullen volgen. Zij zal ook de kinderen van Jan en Roos (van Vuuren) gaan lesgeven in deze periode (tot februari 2019). Daarna zal Alice het zelf overnemen. Met de DaCosta school  hebben we afspraken kunnen maken dat we onderwijsmateriaal mee mogen nemen (ook een hele koffer vol bijna voor 1 jaar!) en dat zij de voortgangtoetsen na zullen kijken. Op deze wijze weten we zeker dat ze gelijk op zullen blijven gaan met hun “klasgenoten”.

Concert Christian Verwoerd en The Spirit

Op vrijdag 25 mei organiseerde ons ThuisFrontTeam een concert, met medewerking van gospelkoor The Spirit en Martin Brand. Op vrijdagochtend kregen we echter een telefoontje van Martin dat, door dringende omstandigheden bij de gemeente waar hij leider van is, hij die avond niet kon komen. Een flinke domper natuurlijk in eerste instantie! Gelukkig had hij wel een vervanger geregeld: Christian Verwoerd.
Toch wel met enige spanning gingen we de avond in, aangezien het nooit fijn is als dingen niet volgens ons plan verlopen. Daarnaast zou deze avond ongeveer het sluitstuk moeten zijn van onze fondsenwervingsactiviteiten wat het extra spannend maakte.

Ook deze avond mochten we echter weer merken dat Hij ons nabij is, want wat hebben we een bijzondere avond mee mogen maken! Christian wist ons van af het eerste tot het laatste lied te raken, te ontroeren met zijn mooie liederen en teksten. Het enthousiasme en vreugde wat gospelkoor The Spirit uitstraalt, naast uiteraard de goede zang, maakt het luisteren naar dit koor tot een bijzondere belevenis. Als klap op de vuurpijl leverde deze avond ook nog eens maar liefst 3800 euro op, zowel via eenmalige donaties als maandelijkse toezeggingen!

Periode “in between”

Bij het uitkomen van de eerste nieuwsbrief (in Januari) waren we net een maandje bezig met fondsenwerving, stonden we op het punt om te vertrekken naar de GO Conference en waren we eigenlijk net gestart met praktische voorbereidingen.

Inmiddels zitten we echt in een tussenperiode. Aan de ene kant gaat ons “normale” leven gewoon door; We werken nog zoals we gewend zijn, kinderen gaan naar school, zwemles, gym en alles loopt nog zoals we gewend zijn. Het is ook nog te vroeg om dit leven “af te bouwen”. Aan de andere kant zijn we ook steeds meer bezig met ons “nieuwe” leven; Visum aanvraag, huisvesting, fondsenwerving, verdere detaillering van werkzaamheden en alles wat daarbij komt kijken.

Dat alles maakt dat het nu wel echt een erg drukke periode is, waarin we merken dat het belangrijk is om ook voldoende tijd aan onszelf als echtpaar en gezin te besteden. Niet alles loopt uiteraard direct zoals je graag zou willen dus er komt ook een zekere spanning bij kijken. We zijn daarom ook erg blij met de blijvende betrokkenheid vanuit iedereen om ons heen.

In het kort een paar dingen die ons de laatste tijd bezig hebben gehouden:

Go Conference

In Januari zijn we naar de door OM georganiseerde GO Conference geweest in het Duitse Mosbach.

Deze conferentie is voor  velen het startpunt van hun uitzending, vaak hebben ze thuis al afscheid genomen en gaan ze vanuit de conferentie direct door naar het veld. Dit was een erg inspirerende en bemoedigende conferentie waarbij we veel geleerd hebben over OM, cultuurverschillen en wat we allemaal kunnen verwachten in het veld.

Huisvesting

Vanaf November 2018 hebben we een woning geregeld in Zambia! Deze woning wordt momenteel gehuurd door het gezin waar we in de zomer van 2017 een week zijn verbleven. Zij gaan echter Zambia verlaten en wij kunnen hun huis overnemen. OM zal zorgen voor tijdelijke woonruimte vanaf Juli. Wij vonden dit direct een fijne woning, dus zijn hier erg blij mee!

Visum aanvraag

Omdat we in Zambia zullen gaan werken hebben we een “employment permit” nodig. Dit heeft wel iets meer voeten in de aarde dan een toeristenvisum wat je bij aankomst in het land koopt. Naast een vrij uitgebreid formulier invullen moeten er diverse bijlages toegevoegd worden waaronder een verklaring van de huisarts, verklaring omtrent gedrag (VOG), geboorteaktes, huwelijksakte en gewaarmerkte kopiën van paspoorten en relevante diploma’s. Al met al een hele waslijst om op te leveren, maar inmiddels zijn we bijna klaar voor de officiele aanvraag. Daarna wordt het uiteraard spannend of de visa ook daadwerkelijk toegewezen worden, we zullen niet de eersten zijn waarbij de aanvraag in eerste instantie wordt afgewezen…

Support opbouw

Ook het verder opbouwen van onze support (zowel betrokkenheid, ondersteuning dmv gebed en financiele ondersteuning) heeft ons de afgelopen tijd erg bezig gehouden. Zo hebben we op verschillende plekken uitleg mogen geven over onze uitzending, oa. bij het voorjaarsconcert van Elspeets Fanfare Korps, Follow Me (catechesatie), het Running Dinner wat vanuit onze kerk georganiseerd werd en de paasviering van de Da Costa school. Daarnaast hebben we een zeer succesvolle autowasdag mogen organiseren, zeker voor herhaling vatbaar!

Succesvolle autowasdag!

Wij mogen bekend maken dat de auto wasdag een hoop gezelligheid en maar liefst 825 euro heeft opgeleverd! Wat een fantastisch resultaat, en wat leuk om te doen!

Enorm bedankt aan iedereen die geholpen heeft of zijn auto heeft laten wassen!

Wie weet komt er nog een vervolg, want voor je het weet zijn de auto’s weer smerig 😉

Bethesda

Tijdens onze periode in Zambia zal Gerard gaan werken voor OM Africa Sportslink. Meer uitleg hierover is te vinden op de pagina Onze werkzaamheden.

Een andere bijzondere bediening bij OM Zambia is Bethesda, een school voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte kinderen. Helaas worden kinderen met een handicap in Afrikaanse landen zoals Zambia vaak weggestopt omdat ouders zich voor hen schamen. Bethesda is er speciaal voor deze kinderen en geeft hun door middel van scholing en behandelingen hoop voor de toekomst. Naast het zorg dragen voor ons eigen gezin (oa homeschooling van de kinderen) zal Alice vanuit haar vak als Fysio- en Manueel therapeut hier een bijdrage gaan leveren.

Zie hieronder een filmpje over het fantastische werk dat Bethesda doet.

GO Conference 2018

De afgelopen 1,5 week waren we in het Duitse Mosbach om hier de door OM georganiseerde GO (Global Orientation) Conference bij te wonen. Deze conferentie is voor velen het startpunt van hun uitzending, vaak hebben ze thuis al afscheid genomen en gaan ze vanuit de conferentie direct door naar het veld. Er is zelfs een tijd geweest dat je bij aanvang van de conferentie nog niet eens wist waarheen je uitgezonden werd. Tijdens de conferentie vonden diverse gesprekken plaats en op basis daarvan werd bepaald welke zendeling naar welk veld gestuurd werd. Lijkt ons lastig kleding inpakken! Gelukkig is dit voor ons dus anders.

Doel

Het doel van deze conferentie is om, in het bijzijn van God, nieuwe medewerkers praktisch en geestelijk te oriënteren op OM’s culturele diversiteit, kernwaardes en wereldwijde missie te omarmen. 

Het 10-daagse programma zit vol met diverse sessies over de OM kernwaardes, ontmoetingen met mede-zendelingen (die al dan niet naar een vergelijkbaar land gaan), training over werken in internationale teams en cultuur, ontmoetingen met God en reflectie over jezelf. Al met al een interessant, maar vol en intensief programma.

Tijdens de hoofdsessies in de ochtend en de middag is er ook een apart programma voor de kinderen, waar die van ons uiteraard met veel plezier naar toe gaan. Dankzij een babyfoon app kunnen we ook de avondprogramma’s allebei bezoeken terwijl de kinderen slapen.

OM Kernwaarden

De OM kernwaardes die tijdens diverse overdenkingen en in bijbels perspectief overdacht werden zijn:

 • Knowing and glorifying God
 • Living in Submission to God’s Word
 • Being people of grace & integrity
 • Serving sacrificially
 • Loving & valuing people
 • Evangelising the world
 • Reflecting the diversity of the body of Christ
 • Global intercession
 • Esteeming the church

Een verdere uitleg over deze kernwaarden is op de website van OM te vinden. Ook als je niet uitgezonden wordt, zijn dit mooie waarden om volgens te leven.

Naast het inhoudelijke programma was er ook veel tijd voor aanbidding, gebed en stille tijd.

Cultuurverschillen

Een ander element dat op vele manieren een rode draad door de conferentie was zijn de verschillen die we wereldwijd in culturen vinden. Zo is er de algemene tweedeling in

 • koude/taak- & resultaatgerichte cultuur. Zoals de onze, waarbij iedereen kan zeggen wat hij/zij denkt, wanneer je zelf wil en feedback zeer direct is.
 • Warme/Relatie gerichte cultuur. Zoals oa in Zambia, waarbij het niet gaat om het resultaat, maar onderlinge relaties in een groep. De leider bepaalt alleen en feedback is zeer indirect. Belangrijk in een dergelijke is: “If you go alone, you’ll go fast. If you go together, you’ll go far”.

Maar daarnaast is het ook belangrijk om awareness te hebben over details in gedrag die soms zeer beledigend over kunnen komen, zoals:

 • lichamelijk contact tussen mannen en vrouwen (dus geen hand geven bij ontmoeting, of langs iemand heen schuren als je in de drukte ergens langs moet)
 • kinderen wenken met uitgestrekte arm en de rug van je hand naar beneden en vingers naar boven. In Nepal wenk je op deze manier alleen prostituees, kinderen wenk je met de rug van je hand naar boven en vingers naar beneden.
 • Onderkant van je voeten laten zien (bijv. door in kleermakerszit te zitten, of benen over elkaar) staat in veel culturen gelijk aan wat een middelvinger opsteken voor ons is.
 • Niet beledigend, maar wel een interessant discussiepunt en cultuurverschil: Wat is hygiënischer, eten met mes- en vork (waarvan je in een restaurant geen idee van hebt wat er mee gebeurd is voordat het op jouw tafel ligt), of eten met je handen waarvan je precies weet (en ook zelf verantwoordelijk voor bent) hoe schoon ze zijn.

Kinderen

Voor de kinderen was er een apart kinderprogramma tijdens de hoofdsessies ’s ochtends en ’s middags. De leiding bestond uit vrijwilligers vanuit Frankrijk, Turkije en Zuid-Korea. Het was voor ons wel even spannend hoe de kinderen hier op zouden reageren omdat zij natuurlijk nog niet erg goed in Engels zijn. Dit is, voornamelijk voor Maji, een van de zorgenpunten richting de verhuizing naar Zambia; dat ze mensen niet kan verstaan en andersom. Het was erg goed om te zien hoe snel Maji en Faya de noodzakelijke woorden oppakken en zich binnen enkele dagen al erg goed konden redden. Velen vroegen zelfs of Maji al Engels sprak voordat we hier kwamen. Maji was op het laatst zelfs erg verdrietig dat we op vrijdag al terug gingen, ze wilde graag de laatste dag nog blijven bij haar nieuwe vrienden.

Daarnaast hebben we ook veel informatie ontvangen over wat het met kinderen doet om in een andere cultuur op te groeien (Third Culture Kids, of Mission Kids). Roël bijvoorbeeld, zal na enkele jaren Zambia niet weten wat de cultuur in Nederland is. Hij zal de cultuur van ons gezin kennen in Zambia en de Zambiaanse cultuur, maar niet die van de Nederlandse samenleving. Het opgroeien in een andere cultuur zal voor alle kinderen een erg rijke ervaring zijn en zorgen voor een breed wereldbeeld. Maar met name bij terugkomst en het bereiken van de puberteit zal dit echter wel een aandachtspunt zijn bij het bepalen van hun eigen identiteit.

Mission Possible

Een belangrijk onderdeel van het programma was een simulatie-reis en bezoek aan gezin in een CAN-land (Creative Acces Nation). Dit zijn landen waarbij het werken voor Christelijke organisaties en evangeliseren niet altijd toegestaan is. Daarnaast soms zelfs gevaarlijk kan zijn. 

In combinatie met de bureaucratie, onbegrijpelijke regels en de afhankelijkheid van het humeur van de immigratie medewerkers van diverse landen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op zaken als visumaanvraag, immigratie, etc.

Als gezin kwamen wij hier goed doorheen. Reizen met kinderen heeft dan het voordeel dat zelfs de gemeenste immigratiemedewerker ook kinderen en/of neefjes/nichtjes heeft en het je vaak minder moeilijk gemaakt wordt (zowel in de simulatie als in het echte leven hebben wij dit ervaren). Daarnaast hebben we inmiddels ook al wel het een en ander aan reiservaring naar Afrika/Azie,etc. We weten dus dat we alert moeten zijn op juiste data op formulieren, zorgen dat het verhaal klopt met je visum (niet zeggen dat je gaat werken met een toeristenvisum), etc. Veel bezoekers van de conferentie zijn eind tienerjaren/begin 20 en hebben deze ervaring dus niet, wat in sommige gevallen ook pijnlijk duidelijk werd. Uiteindelijk wil je ook niet liegen om een land in te komen.

Het bezoek aan het gezin was een belangrijke oefening om alert te zijn op gebruiken in je gastland (hoe begroet je elkaar, hoe zit je aan tafel, wie praat met wie, wat zijn de gebruiken tijdens het eten, etc).Zo werd er bij ons gastgezin alleen met de rechterhand gegeten, best lastig als je net als Faya linkshandig bent.

Feest

Dan hadden we ten slotte nog belangrijke dagen voor onderstaande knapperds, namelijke de verjaardagen! (Maji 18 januari, Alice 20 januari). Best een bijzonder idee dat de volgende verjaardag (geldt ook voor Roël, 17 november) al in Zambia zal zijn!

Al met al een zeer bemoedigende, opbouwende en interessante conferentie! Het is best lastig om nu weer terug te gaan naar ons “normale” leven, terwijl 90% van de mensen die aanwezig waren inmiddels uitgevlogen zijn over de hele wereld. Het is wel heel gaaf om daar hopelijk over een half jaar ook deel van uit te maken!