Contact en donaties

Zending is iets wat we samen doen. De een door als zendeling naar een andere plaats te reizen, de ander door gebed en/of financiële ondersteuning. Wij geloven dat iedereen een rol heeft. De vraag is alleen: Wat is uw rol?

.
Gebed is van essentieel belang. U kunt gericht voor ons bidden. Via onze nieuwsbrief of whatsapp updates blijft u op de hoogte. Deze kunt u gratis ontvangen, vul hiervoor het onderstaand formulier in.
.

OM is voor 100% afhankelijk van giften. Dit geldt dus ook voor ons. Zonder financiële middelen om in ons levensonderhoud te voorzien, verzekeringen te betalen, etc. zal het voor ons niet haalbaar zijn om deze mooie opdracht uit te voeren. Helpt u ons daarbij? Een uitwerking van onze financiën is hier te vinden

Bij OM zijn veel mogelijkheden om zelf ook te ondersteunen. Voor korte of lange periodes, ver weg en dichtbij. Voor de mogelijkheden: check de website. Ook bent u van harte welkom om ons te zijner tijd te bezoeken.
.


  Contactgegevens

  Donatie

  Ik wil een maandelijks bedrag doneren van:
  € 10,-€ 25,-€ 50,-
  Anders, namelijk €

  Bankrekening (IBAN) (Verplicht)

  Ik geef hiermee een doorlopende SEPA-machtiging aan het TFT Familie Van Asselt in Zambia om dit bedrag vanaf een maand voor vertrek af te schrijven van mijn bankrekeningIk maak het zelf over (zie gegevens hieronder)

  Gebruik onderstaande gegevens om een maandelijkse of eenmalige gift te doen:

  NL54RABO0324165226
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Nunspeet
  o.v.v. ‘Support Familie Van Asselt

  De Hervormde gemeente Nunspeet heeft een ANBI erkenning. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

  Blijf op de hoogte

  Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbriefIk ontvang graag de 2-wekelijkse gebeds- en dankpunten via whatsapp

  Mobiel nummer (verplicht bij opgave whatsapp verzendlijst)

  Overig

  Overige opmerkingen: