Onze werkzaamheden

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier een aantal ministries opgepakt, zowel individueel, als met het hele gezin. 

  • Zondagschool en toekomstperspectief voor kansarme kinderen
  • Ontwikkeling gezondheidszorg kwetsbare communities
  • Discipelschap en aanpak gezinsproblematieken door middel van sport
  • Hoop brengen onder veroordeelden

Daarnaast is Alice 5 ochtenden in de week bezig met de home schooling van Maji en Faya.

Zondagschool en toekomstperspectief voor kansarme kinderen

Makululu is de armste wijk van Kabwe. Het staat bekend als een van de grootste “townships” van Zuidelijk Afrika, vaak wordt het een sloppenwijk genoemd. Het is niet bekend hoeveel mensen er exact wonen, omdat er veel niet geregistreerd zijn. De schattingen lopen uiteen van 35.000 tot aan zelfs 100.000 inwoners. Omstandigheden zijn zwaar: Extreme armoede, hoge werkloosheid, slechte hygiëne en gebrek aan hoop zorgen voor veel leed in gezinnen. Alcoholverslaving, aanrandingen en kindermisbruik zijn helaas aan de orde van de dag.

In deze wijk staat de ‘Jesus is alive ministry’ kerk. Om de week mogen we hier, samen met onze eigen kinderen, het kinderprogramma leiden. Meestal zijn er zo’n 30-70 kinderen. We zingen samen, vertellen een verhaal uit de bijbel en kleuren met ze. Maar bovenal proberen we ze hoop te geven. Hoop dat er een God is die, dwars door alle ellende heen, van ze houdt en ze een hoopvolle toekomst wil geven. Mede dankzij donaties proberen we ook dit ook praktisch vorm te geven. Zo worden in 2020 in totaal 23 kinderen gesponsord om naar school te gaan en kon er voor 80 kinderen schoolspullen gekocht worden. De komende periode willen we ons ook gaan richten op het trainen van andere gemeente leden om het kinderwerk langzaamaan over te gaan nemen.

Ontwikkeling gezondheidszorg kwetsbare communities

Alice heeft, naar haar opleiding tot fysio- en manueel therapeut een erg brede basis aan kennis over gezondheidszorg. Met name in een land als Zambia, waar het algemene kennisniveau erg laag is, en niet iedereen zomaar naar de huisarts kan gaan, is dit zeer waardevol.

Op het moment zet Alice haar kennis in op de volgende plekken.

Hospice: Het hospice vangt mensen op met een enorme variatie aan redenen. Ondervoeding, mensen in de terminale fase van hun leven, status na amputatie, dwarslaesie, hersenbloeding, zijn maar een aantal van de indicaties die gezien worden . Alice kan haar kennis en vaardigheden ten volle benutten binnen het hospice. Het behandelen en begeleiden van de patiënten, maar daarnaast ook het trainen van de verpleegkundigen en verzorg(st)ers van de patiënten. Zeker dit laatste blijkt enorm waardevol te zijn, want zodoende kunnen de patiënten toch, indien nodig, dagelijks fysiotherapie krijgen. Wat weer een groot gevolg kan zijn ten aanzien van pijnverlichting of revalidatie.

Sables: Dit is een school voor de meest kwetsbare kinderen en daarnaast weeshuis. Alice behandelt hier de kinderen die fysiotherapie/ manueeltherapie nodig hebben, of overige basis medische zorg. Deze kinderen hebben normaal gesproken niet of nauwelijks toegang tot medische zorg en vanuit deze rol kan Alice, indien nodig ook doorverwijzen naar overige medici.

OM Zambia heeft een 2tal scholen voor lichamelijk en/of geestelijk beperkte kinderen. Alice bezoekt potentiële leerlingen voor deze scholen aan huis, om te kijken of ze eventueel toegelaten kunnen worden tot 1 van deze scholen. En daarnaast adviseert en leert zij de overige vrijwilligers die werken binnen deze scholen tav fysiotherapie bij de kinderen.
Daarnaast functioneert Alice als klankbord binnen OM Africa Disability om te kijken, hoe we als OM de ‘unreached’ people group met een Disability in de Sahel regio kunnen bereiken met het evangelie.

Zendelingen / farmers community: Een bezoek aan de huisarts in Kabwe resulteert al gauw in de volgende adviezen, zonder duidelijke diagnose van het probleem: “Kijk het nog maar een paar dagen aan”, “Hier zijn wat pijnstillers” en/of “Ik schrijf een antibiotica kuur voor”. Vanuit Alice haar kennis kan ze adviseren of eventueel een bezoek aan een specialist in Lusaka nodig zou zijn, of wat er verder gedaan kan worden. Verder weet iedereen haar uiteraard ook te vinden als fysio- en manueel therapeut

Discipelschap en aanpak gezinsproblematiek door middel van sport

Sport is een van de meest geschikte methodes om uit te reiken met het evangelie naar gesloten gemeenschappen (bijv. moslims, boeddhisten, etc). Gooi een bal op een veld, en binnen mum van tijd heb je de basis voor een relatie gelegd met de gemeenschap. Vanuit die relatie kun je vervolgens Jezus’ liefde verspreiden en je geloof delen. Discipelen maken op het sportveld, die vervolgens andere discipelen maken. Investeren in iemands leven, een mentor zijn en een Christelijke levensstijl voorleven.  Dat is de essentie van wat we doen, door middel van alle mogelijke sporten. We volgen hierbij het voorbeeld van Jezus (ook beschreven door Paulus in 2 Tim 2:2).

Met name hier in Afrika zijn veel problemen rondom vaderloosheid. Armoede, geen hoop op een betere toekomst en goedkope lokale alcohol zorgen voor veel verslaafde jonge mannen, met alle gevolgen voor hun gezinnen. Kinderen kunnen vaak niet naar school en raken van een jaar of 12 ook al verslaafd aan alcohol, of komen terecht in jeugdbendes. God doet in dit soort situaties wonderen met een christelijke coach en een voetbal. Jongens en meiden worden van de straat gehaald en krijgen op het sportveld liefde en hoop voor de toekomst, maar leren ook over samenwerken, discipline, doorzettingsvermogen, etc.

Gerard zijn rol is voornamelijk om ervoor te zorgen dat deze coaches hun werk goed kunnen doen. Hij heeft diverse contacten met lokale coaches. Daarnaast is hij onderdeel van het internationaal leiderschap om de strategie te bepalen en uit te rollen. Hij ontwikkelt en implementeer modellen om mensen te mobiliseren voor de missie van OM en ten slotte houd hij zich bezig met leiderschapsontwikkeling in het team.

Hoop brengen onder veroordeelden

“Christ is our hope (Jes 40:31)”, staat boven de ingang van de kapel in de maximaal beveiligde gevangenis in Kabwe. Hoop, zo nodig in een plek als deze. In totaal zitten er ruim 2200 gedetineerden, waarvan ongeveer 200 veroordeeld zijn tot de doodstraf. Een vonnis, wat nog altijd wordt uitgesproken in Zambia, maar sinds 1997 niet meer is uitgevoerd. Maar voor hoe lang?

Wekelijks gaat Gerard met een aantal leden van “Grace Ministries Church” naar deze gevangenis om de gedetineerden te bezoeken en te bemoedigen. De samenkomsten bestaan meestal uit 100 – 150 man, waarin we samen zingen, bidden en de Bijbel bestuderen. Een handdruk en een glimlach bij binnenkomst is een stuk waardering wat ze vaak niet krijgen. Het is mooi om de hoop van Jezus hier in deze plek te mogen brengen. De droom is om kleine groepen gedetineerden te mobiliseren om deze hoop ook in de cellen, en alle andere plekken waar wij niet kunnen komen te brengen.