Onze werkzaamheden

OM is een wereldwijde organisatie met diverse afdelingen. Wij zullen gaan werken voor OM Africa/Zambia, met als thuisbasis de stad Kabwe in Zambia. Alice zal zich voornamelijk richten op het gezin (oa homeschooling van de kinderen) en daarnaast als Fysio- en Manueel therapeut betrokken zijn bij Bethesda, een school voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen. Gerard zal gaan werken voor OM Africa Sportslink.

Bethesda

In veel Afrikaanse landen, waaronder Zambia worden kinderen die geestelijk- of lichamelijk gehandicapt zijn vaak verborgen gehouden. Men schaamt zich voor hen en beschouwen een handicap vaak als een straf. Het doel van Bethesda is om gehandicapten (voornamelijk kinderen) te onderwijzen en te helpen bij revalidatie zodat zij zelfstandig een toekomst kunnen opbouwen voor zover mogelijk. Vanuit het evangelie wordt God’s liefde en hoop meegeven. Hieronder een filmpje over het werk van Bethesda:

OM Africa Sportslink

OM Africa Sportslink kun je zien als een van de antwoorden op de vraag: Hoe kom je in contact met een (soms erg gesloten) gemeenschap die al jaren volgens vaste tradities en geloofsovertuiging leeft?

Sport is, net als muziek, een internationale taal die iedereen verstaat. Door middel van sport gerelateerde evenementen worden er ingangen gecreëerd bij gemeenschappen. Er wordt een basis gelegd om van daaruit praktische hulp te kunnen bieden (bijvoorbeeld op het gebied van educatie, hygiene), misbruik tegen te gaan (alcoholmisbruik, kindermisbruik) en mensen een toekomstperspectief te bieden door middel van het Evangelie.

Voorbeelden van dit soort evenementen  zijn:

  • 600km sponsorfietstocht door Malawi met als doel een radiostation voor een lokale moslimstam, waarbij oa audiobijbels worden uitgedeeld
  • Bij een WK voetbal door middel van grote schermen met een lokale community de wedstrijden kijken en de rust gebruiken om onderwijs te geven over opvoeding, hygiene en het evangelie

De ondersteuning wordt vervolgens duurzaam gemaakt door leiders van sportteams (trainers, coaches) toe te rusten om hun team op deze gebieden verder te begeleiden of door in samenwerking met andere OM onderdelen scholen en/of kerken te stichten. In beide gevallen wordt op deze manier een hele gemeenschap op een positieve manier aangeraakt.

Binnen deze organisatie zal Gerard een rol als projectleider gaan vervullen. De exacte invulling zal nog verder uitgewerkt worden tussen OM en ons. Een belangrijk project, momenteel in de opstartfase is het opstarten van een sportacademie in Kabwe, Zambia. Zodra deze er is biedt dit gelegenheid om vanuit heel Afrika sportleiders toe rusten voor hun taak. Zowel vakinhoudelijk, als ook in praktisch en geestelijk opzicht. Naar alle waarschijnlijkheid zal Gerard hier bij betrokken worden.