Dar es Salaam

Afgelopen week was Gerard in Dar es Salaam, Tanzania, voor een conferentie met sportleiders van het Afrikaanse continent. De conferentie was door Gerard en Chris georganiseerd, er waren 17 deelnemers uit Burundi, Chad, Ghana, Marokko, Tanzania, Zambia, Zanzibar en Zuid Sudan. Deelnemers kwamen zowel van binnen als buiten OM.

Het doel van deze conferentie was om de visie en strategie die we als leiderschapsteam vorig jaar in Mosbach hebben vastgesteld verder toe te spitsen op het Afrikaanse continent en te starten met implementatie. Later dit jaar zullen we vergelijkbare conferenties organiseren voor oa Europa en West- en Centraal Azie.

De visie van Sportslink internationaal is dat we in 2025 willen werken op 500 sportvelden onder de minst bereikten. Dit zijn mensen die niet of nauwelijks van Jezus gehoord hebben en geen toegang hebben tot een kerk die hun over Hem kunnen vertellen. Wij mogen leven vanuit de rijke belofte dat wie in Jezus gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Hoe triest is het, dat er nog altijd ongeveer 3 miljard mensen op aarde zijn die dit niet kunnen geloven omdat ze geen toegang hebben tot deze blijde boodschap! Dit is de drijfveer voor onze sportleiders in Afrika, en wereldwijd.

De verhalen die de deelnemers delen over hun leven en bediening zijn indrukwekkend. Sommigen zijn hun leven niet zeker in het land waar ze wonen. Anderen hebben nauwelijks middelen om hun gezin te onderhouden. Een aantal van de deelnemers werken in zogeheten “Creative Access Nations”, landen waar het verboden is om over Christus te praten (en staan dus ook niet op de foto’s bij dit bericht). Maar boven dit alles uit zijn ze dankbaar voor wat God in hun leven doet en hoe mensen tot geloof komen op het sportveld of daarbuiten, dat ze een destructieve levensstijl opgeven en een voorbeeld worden in de gemeenschap.

Tijdens de conferentie hebben we veel gesproken over onze visie en gezamenlijk onderzocht hoe we dit voor Afrika kunnen toepassen. Onze focus ligt op de SAHEL regio, dit is een gebied net onder de Sahara en omvat ongeveer 9 landen. Christendom is vaak minder dan 3% aanwezig in deze landen en het overgrote deel van de bevolking is Moslim. Toegang krijgen tot deze landen is vaak een groot probleem, daarom is het belangrijk om te zorgen voor voldoende kwalificaties van de mensen, bijv. Internationaal erkende coaching licenties.

Discipelschap multiplicatie

Een van de belangrijkste aandachtspunten van onze sport beweging is multiplicatie van discipelen. Jezus’ opdracht aan zijn discipelen in Matt 28:19 is niet alleen om anderen te vertellen over Hem, maar om alles wat Hij verteld heeft “in acht te nemen”, oftewel gehoorzamen of navolgen. In Hem gaan geloven en bekeerd worden is de eerste stap. Zijn voorbeeld navolgen en toepassen in je leven is wat Hij van ons verlangt. Dit kun je alleen doen als je het juiste voorbeeld hebt. Zoals de discipelen van Jezus het ultieme voorbeeld hadden. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Tim 2:2 “En wat u van mij gehoord hebt” …”vertrouw dat toe aan anderen” … “die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen”. We worden gevraagd om discipelen te zijn van Jezus en een voorbeeld voor anderen, die op hun beurt ook weer een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Als we investeren in levens van een paar mensen, die dat op hun beurt ook bij anderen doen, dan zal het Koninkrijk van God exponentieel uitbreiden! In Afrika is dit principe onderdeel van het DNA van onze sportleiders en we zijn dankbaar voor de groei die we daarin mogen zien.

Naast het formele programma hebben we uiteraard ook gezamenlijk gesport, samen push-ups gedaan als er weer eens iemand te laat is en samen God aanbeden – African style uiteraard!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *