Ons TFT

Een opdracht als deze is teamwork! Wij zullen degenen zijn die de werkzaamheden “op het veld” gaan uitvoeren, maar gelukkig hebben we een fantastisch team achter ons die dit mogelijk maakt en onze belangen bij het thuisfront behartigd. Zonder dit team kunnen we niet!

Deze toppers zijn bereikbaar via het volgende e-mail adres: tft@vanasseltsinafrika.nl

Voorzitter – Gerda Huijbers
Penningmeester – Dries Uitslag
Communicatie – Martijn Visch
Sponsorwerving – Alex Stronkhorst
Gebedscoordinator / Algemeen – Marielle Visch
Contactpersoon kinderen – Gesina Stronkorst
Vertrouwenspersoon – Christa van Ark


VOORZITTER – GERDA HUIJBERS

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Gerda Huijbers. Ik werk al ruim 17 jaar als receptioniste/telefoniste bij de firma Altrex in Zwolle. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen en fietsen.
Binnen de wijkgemeente Opstandingskerk ben ik gastvrouw en werk ik mee aan Tijd voor jou voor de kleuters.

ZO KEN IK DE FAMILIE VAN ASSELT
Ik ben de moeder van Gerard, schoonmoeder van Alice en de trotse oma van Maji, Faya en Roël.

MIJN ROL IN HET TFT
Ik ben als voorzitter o.a. het aanspreekpunt voor de kerk/gemeente en contactpersoon voor OM-Nederland.

WAAROM IK IN HET TFT ZIT
Ik wil Gerard en Alice graag steunen om hun roeping te kunnen volgen. Het is heel belangrijk voor degenen die uitgezonden worden, dat er een hecht team mensen achter hen staat.


PENNINGMEESTER – DRIES UITSLAG

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Dries Uitslag, ben getrouwd met Gerda, wij hebben samen 3 kinderen en sinds een jaar 1 kleinkind. In mijn dagelijkse leven ben ik controller bij IMI Aero-Dynamiek.
Mijn hobby’s zijn wandelen en fietsen, vooral binnenkort natuurlijk met Jort! Verder maak ik onderdeel uit van de wijkkerkenraad Opstandingskerk als ouderling-kerkrentmeester, sinds januari 2018 ben ik begonnen aan mijn 2e ambtsperiode.

ZO KEN IK DE FAMILIE VAN ASSELT
Ik ken Gerard vanzelfsprekend vanuit de wijkkerkenraad, Alice ken ik al jaren, haar moeder, Ria, is een nicht van mijn vrouw.

MIJN ROL IN HET TFT
Ik ben als penningmeester verantwoordelijk voor het beheren van de financiële middelen, tevens heb ik meegewerkt aan de samenstelling van de begroting voor de uitzending van Gerard en Alice

WAAROM IK IN HET TFT ZIT
Ik ben vorig jaar eind september door Gerard gevraagd als penningmeester zitting te nemen in het TFT. Ik voelde gelijk een sterke overtuiging hen in dit mooie werk te mogen steunen, ik heb dus ook maar gelijk ja gezegd op zijn uitnodiging.


CONTACTPERSOON KINDEREN – GESINA STRONKHORST

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Gesina Stronkhorst ik ben getrouwd met Alex. We hebben 3 kinderen Jur Danai en Celia. In het dagelijks leven ben ik manager van ons gezin.

Mijn hobby’s  zijn zingen, wandelen en lezen

ZO KEN IK DE FAMILIE VAN ASSELT
vanuit de kerk maar vooral ook van school. Celia zit bij Maji in de klas.

MIJN ROL IN HET TFT
ik ben het contact tussen de kinderen Maji,Faya en Roël en de kinderen hier in Nederland op school en in de kerk.

WAAROM IK IN HET TFT ZIT
Ik ben gevraagd door Alice vanwege ervaring in het  buitenland en contact met de kinderen. na gebed kwam ik tot de beslissing dat ik dit moest gaan  doen. Ik wil graag  Gerard en Alice en hun mooie kinderen ondersteunen , om zo ook een onderdeel te  mogen zijn van het verspreiden van het evangelie in Zambia.


FONDSENWERVING – ALEX STRONKHORST

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Alex Stronkhorst,ik ben getrouwd met Gesina (contactpersoon kinderen fam. v. Asselt.) wij hebben 3 kinderen. in mijn dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer, met name in de technische dienstverlening. Sinds begin dit jaar maak ik onderdeel uit van de wijkkerkenraad Opstandingskerk als ouderling-kerkrentmeester.

ZO KEN IK DE FAMILIE VAN ASSELT
De fam. v. Asselt ken ik vanuit de Opstandingskerk, via Gesina, de kinderen en de Da Costaschool.

MIJN ROL IN HET TFT
Ik mag samen met de rest van het TFT zorg dragen voor de fondsenwerving, ik moet toegeven dat het tot nog toe helemaal niet zo moeilijk was omdat God ons enorm gezegend heeft met zoveel mensen die de fam.v.Asselt en wat zij doen in Zambia een warm hart toedragen, (  ook financieel ).Hartelijk dank daarvoor.

WAAROM IK IN HET TFT ZIT
Gesina werd gevraagd, toen zei ik tegen Gesina wat zou het mooi zijn om dit samen voor hun te mogen gaan doen, wat Gerard en Alice ook een goed idee vonden. Ik vind het heel mooi en bijzonder om het te mogen doen, ook omdat wij een paar keer in Afrika geweest zijn en gezien hebben dat wat zij in Zambia doen daar echt nodig is.


COMMUNICATIE & PR – MARTIJN VISCH

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Martijn Visch, getrouwd met Mariëlle. In het dagelijks leven ben ik manager
bij een van de grootste beddenfabrikanten van Nederland. Mijn hobby’s zijn kleiduivenschieten en het maken van muziek, onder meer bij de Harmonie in Nunspeet.

ZO KEN IK DE FAMILIE VAN ASSELT
Alice is mijn nicht. We zijn letterlijk vijf huizen naast elkaar geboren aan de Kuntzestraat.
Gerard ken ik al heel lang, we hebben samen gewerkt en veel dezelfde hobby’s gedeeld, zoals het kleiduiven schieten. En uiteraard ken ik daardoor Maji, Faya en Roël ook.

MIJN ROL IN HET TFT
Ik houd me bezig met de PR en communicatie met de achterban. We willen dat de geweldige missie van Gerard, Alice en de kinderen bij iedereen in beeld blijft.

WAAROM IK IN HET TFT ZIT
In de afgelopen anderhalf jaar heb ik zelf veel veranderingen meegemaakt in mijn eigen
geloofsleven. Veranderingen die ik al eerder merkte bij Gerard en Alice en waar ik ook heel
veel bewondering voor had, ook toen ik daar zélf nog helemaal niet aan toe was. Toen de
vraag kwam of ik en Mariëlle onze talenten wilden inzetten door Gerard en Alice te ondersteunen, was de keuze vrij snel gemaakt. Samen kunnen we God’s evangelie verspreiden over de wereld. De een door naar Zambia gaan, de ander door taken in het TFT te doen. Maar ook door gebed en giften. Ieder heeft zijn eigen rol. En dat ik een rol mag vervullen die ik me twee jaar geleden echt niet had kunnen voorstellen vind ik heel bijzonder.


ALGEMEEN LID – MARIELLE VISCH

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Marielle Visch-Brummel. Ik ben getrouwd met Martijn, die ook in het TFT van de familie van Asselt zit. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als orthopedagoog en gedragswetenschapper op diverse basisscholen. Daarnaast speel ik regelmatig piano in de ochtenddiensten in de Opstandingskerk. Ook speel ik hoorn bij de Nunspeetse Harmonie.

ZO KEN IK DE FAMILIE VAN ASSELT
Ik heb de familie leren kennen via mijn man, want Alice is een nicht van Martijn.

MIJN ROL IN HET TFT
Ik houd me voornamelijk bezig met het beheren van de e-mailbox, de registratie van donaties en daarnaast fungeer ik ook als notulist tijdens de veelal gezellige TFT-vergaderingen.

WAAROM IK IN HET TFT ZIT
In de afgelopen jaren zijn Gerard en Alice vrienden geworden en ik vind het heel bijzonder om hen te mogen helpen bij de opdracht die zij van God hebben gekregen.