Over ons

“Wij gaan ooit nog weer een keer zoiets doen!” is wat wij zeiden toen we in april 2006 terugkwamen na een half jaar ontwikkelingswerk in Kenia. Inmiddels, ruim 10 jaar later, hebben we zowel het “ooit” als het “zoiets” concreet gemaakt. Wij voelen dat God ons op weg wil sturen om onze talenten in te zetten onder de allerarmsten in Zambia.Wij zijn Gerard (26/06/1982) en Alice (20/01/1984) van Asselt en zijn gezegend met 3 kinderen: Maji (18/01/2012), Faya (31/07/2013) en Roël (17/11/2016). Gerard werkt als kwaliteits-/projectmanager in de voedingsmiddelenindustrie (momenteel FrieslandCampina) en Alice is werkzaam als fysio- en manueel therapeut in praktijk Prins & Staal in Ermelo. Onze dochters Maji en Faya zitten inmiddels in groep 1/2 van de DaCosta school.

Wij zijn beiden belijdend lid binnen de Hervormde Gemeente Nunspeet en ingeschreven bij wijk Opstandingskerk. Sinds januari 2016 is Gerard sectie ouderling binnen deze wijk.

In de periode oktober 2005 – april 2006 hebben wij, in samenwerking met een kleine lokale organisatie ontwikkelingswerk mogen doen in het arme zuidwesten van Kenia (aanleggen waterleiding). Hier hebben wij al mogen ervaren dat God ons geroepen heeft om in Zijn koninkrijk in Afrika te mogen dienen. Bij terugkomst was het voor ons al duidelijk dat God ons een keer terug zou roepen naar Afrika om daar te dienen. Wanneer en op welke wijze was voor ons op dat moment nog niet bekend.

De laatste paar jaar merkten we aan onszelf dat we onrustig werden in onze huidige situatie.  We realiseren ons dat wij erg gezegend zijn met alles dat ons gegeven is, maar kennen ook de situatie van zovelen in o.a. Afrika die vaak niet weten of zijzelf of hun kinderen morgen nog wel te eten hebben. Wat hebben wij gedaan dat wij dit leven mogen leiden ten opzichte van iemand die in een sloppenwijk ergens in Afrika geboren is? Een vraag waar we weten dat we geen antwoord op zullen krijgen. Wel weten we dat wij een sterk verlangen voelen om vanuit onze overvloed te kunnen delen, juist met deze mensen.

Daarnaast hebben we een flinke groei doorgemaakt in ons geloofsleven. Steeds opnieuw ervaren we door ons geloof in God blijdschap over alles wat we mogen ontvangen, hoop voor een goede toekomst en kracht in moeilijke periodes. Wij voelen ons erg aangesproken door de volgende opdracht die Jezus geeft aan zijn volgelingen (van toen, maar zeker ook van nu): “Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld.” (Hand. 1:8)

Inmiddels hebben hebben we ons verlangen omgezet in acties en inmiddels hebben we contacten gelegd met Operatie Mobilisatie (OM). We zijn ons concreet aan het voorbereiden om in de zomer van 2018 voor tenminste 2 jaar uitgezonden te worden naar Zambia.